Tiomila på väg mot likvärdigt upplägg

Under 2021 påbörjades arbetet med att förändra Tiomila. Arbetet påbörjades under hösten internt i styrelsen och bland ägarna, och i slutet av året bildades en arbetsgrupp för att se över hur Tiomilakavlarna ska utvecklas för att bland annat anpassas till de nya tävlingsreglerna gällande likvärdigt tävlande.
Ett arbete som utmynnat i ett antal tänkbara alternativ, som nu ska testas på några referensgrupper. Målsättningen är att gruppens arbete ska vara klart till sommaren för att sedan redovisas för ägarföreningarna som sedan tar beslut. Hur implementeringen ser ut beror på hur stor förändringen blir, men räkna med att Tiomila 2024 kommer se lite annorlunda ut. Är det möjligt att göra någon förändring redan till 2023 kan det bli aktuellt.

Martina Sundberg, ordförande i Tiomilaföreningen, leder arbetsgruppen som består av ytterligare åtta personer. Några av dessa har nominerats av ägarföreningarna, några blivit tillfrågade för att få en bra bredd och kunskap i gruppen. Utöver det har Mette Brolinson, projektledare för jämställdhet och inkludering hos Svenska orienteringsförbundet, deltagit.
- Vi har haft två heldagsmöten där vi träffats fysiskt och 3 digitala träffar, berättar Emil Andersson Tullinge SK, som är en av deltagarna i arbetsgruppen.

 Hur har arbetet varit upplagt?
- Det började väldigt brett. Vi diskuterade vad likvärdighet är, vad det innebär för Tiomila, djupdykt inom vissa områden, pratat om ljusförhållanden, hur det påverkar arrangemanget, vad det innebär för löparna, upplägg för livesändningen med mera, svarar Malin Sundqvist, Hagaby GoIF, och fortsätter:
- Efter hand har vi jobbat fram några olika förslag. Tanken nu är att vi ska ut och testa det på några referensgrupper.
Emil Andersson fyller i med att man även gått igenom vad Tiomila står för (finns att läsa på www.10mila.se ”Detta är Tiomila”).
Emil konstaterar också att det finns många olika viljor i hur Tiomila ska utvecklas.
- Utmaningen är att hitta ett nytt koncept som majoriteten av deltagarna uppskattar.
Malin konstaterar att arbetsgruppens jobb kommer ha stor betydelse för utvecklingen av tävlingen.
- Vi har ett stort ansvar för orienteringssportens utveckling, att få arrangemanget likvärdigt och attraktivt. Det måste vara genomförbart och även om det är en elittävling ska vi ha med motionärer, mindre klubbar, klubbar som finns långt bort.
I arbetsgruppen finns även SOFT representerade via Mette Brolinson.
-Vi på Svenska orienteringsförbundet har haft en löpande dialog med Tiomilaföreningen i mer än ett års tid. Att Tiomilakavlarna ska vara likvärdiga är en självklarhet, men det är inte alltid en självklarhet hur det ska ske. De förslag som arbetsgruppn nu har tagit fram är resultatet av ett omfattande arbete som vi har gjort tillsammans och som ligger i linje med tävlingsregeln om likvärdigt tävlande. Vi delar visionen om att Tiomila ska vara en katalysator för orienteringens utveckling och vår förhoppning är att det här skapar ringar på vattnet, både hos andra stafettarrangörer och ute i föreningsverksamheten. Jag vill också passa på att lyfta arbetsgruppens engagemang och driv. Våra träffar har varit både roliga och lärorika.
Allt detta jobb har nu resulterat i några förslag. Exakt hur dessa är utformade vill de inte avslöja just nu, utan först kommer dessa testas på några referensgrupper.
- Efter att vi fått in synpunkter från referensgrupperna kommer vi sedan finslipa förslagen. Därefter är det tänkt att ägarföreningarna ska få besluta vilken väg Tiomilakavlarna ska gå, förklarar föreningens ordförande Martina Sundberg.
När en ändring av upplägget kommer bli verklighet har de inte ett exakt svar på. Men ett troligt scenario är att förändringen sker stegvis, men med en mer omfattande förändring till 2024 i norra Stockholm.

 Var kommer vi se de största förändringarna?
- Som vi tittat på det blir det i huvudsak i damkavlen, men det kan även bli förändringar i Tiomilakavlen, svarar Martina Sundberg lite kryptiskt.
- Vi har även tittat lite på upplägget i ungdomskavlen.
Malin Sundqvist betonar att de förändringar som görs måste ske varsamt.
- Klubbarna måste ha tid på sig för att förändra sin verksamhet. Tiomila är en stor viktig motor för att ha igång klubbverksamheten.

 Vill du vara med och bidra?
Vill du vara med i någon av de referensgrupperna som kommer bildas anmäler du intresse via länken nedan. Tanken är att referensgrupperna ska representera olika målgrupper; elit, motionärer, seniorer, äldre och yngre.
Anmäl ditt intresse senast 14 april. Klicka här


Arbetsgruppen för ett likvärdigt Tiomila; från vänster; Martina Sundberg, ordförande Föreningen Tiomilakavlen, Malin Sundqvist, Hagaby, Ingegerd Carlsson, Sundbybergs IK, Sofia Sundström, Tullinge SK, Hugo Sjölander, Täby OK, Lovisa Lindqvist, IFK Enskede, Anders Bøgevig, Bromma Vällingby SOK, Mette Brolinson, Svenska orienteringsförbundet, Emil Andersson, Tullinge SK och Magdalena Grunder, Järfälla OK.

Entries 2020

Total Entries5
Tiomilakavlen3
Damkavlen2
Denmark3
Russian Federation1
Sweden1

Entries 2020

Total Entries1022
Tiomilakavlen344
Damkavlen362
Ungdomskavlen316
Sweden654
Finland159
Norge154
Denmark26
Czech Republic15
Latvia5
Russian Federation4
France2
Switzerland1
Storbritannien1
Italy1